Přejít k obsahu


Organic-inorganic hybrid nanocomposite coatings

Citace:
ŠPÍRKOVÁ, M., BRUS, J., KOTEK, J., ŠLOUF, M., BALDRIÁN, J., BLÁHOVÁ, O. Organic-inorganic hybrid nanocomposite coatings. In Polimernyje kompozicionnyje materialy i pokrytija. Jaroslavl: JaGTU, 2005. s. 4-10. ISBN: 5-230-20629-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Organic-inorganic hybrid nanocomposite coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Jaroslavl
Název zdroje: JaGTU
Autoři: Milena Špírková , Jiří Brus , Jiří Kotek , Miroslav Šlouf , Josef Baldrián , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Organicko-anorganické vrstvy byly vytvořeny s použitím NMR spektroskopie. Byl studován vliv nanoaditiv na statické a dynamické mechanické a jiné makroskopické vlastnosti.
Abstrakt EN: Transparent and colorless coatings were made from organosilicon precursors containing glycidyl groups, oligomeric diamines and/or triamine and in the presence of nanoaditives differing in the size and shape. The influence of the presence/absence, the type and the concentration of individual nanoadditives on static and dynamic mechanical and other macroskopic properties was studied. Various microscopic techniques (light microscopy, SEM, AFM), nanoindentation and tribology experiments were used for the study of the surface morphology and other surface characteristics.
Klíčová slova

Zpět

Patička