Přejít k obsahu


Refinement of steel microstructure by free forging

Citace:
JANDOVÁ, D., DIVIŠOVÁ, R., SKÁLOVÁ, L. Refinement of steel microstructure by free forging . Gliwice-Zakopane, 2005.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Refinement of steel microstructure by free forging
Rok vydání: 2005
Místo konání: Gliwice-Zakopane
Autoři: Dagmar Jandová , Radka Divišová , Ludmila Skálová
Abstrakt CZ: Nízkolegovaná Mn-Si ocel s mikropřídavky Nb a austenitická Cr-Mn-Ni ocel byly kovány na hydraulickém lisu. Byly použity různé teploty předehřevu, prodlevy mezi jednotlivými údery a stupně deformace. Konečná mikrostruktura byly zkoumána pomocí světelné metalografie a elektronové mikroskopie. Po optimalizaci kovacích režimů byly získány jemnozrnné struktury vhodného fázového složení. Nízkolegovaná ocel byla po kování tvořena feriticko-bainitickou strukturou s vysokým obsahem zbytkového austenitu. U austenitické oceli byla po kování a rekrystalizačním žíhání dosažena rovnoměrná jemnozrnná struktura v téměř celém objemu tvářeného vzorku.
Abstrakt EN: Severe hot deformation was applied on low alloy Mn-Si steel with microaddition of Nb and also on austenitic Cr-Mn-Ni steel. Cast bars were annealed ads processed using full-hydraulic press. Different temperatures of preheating, dwells between individual blows and strain levels were applied. Final microstructures were investigated using optical metallography and electron microscopy. After processing optimization fine-grained structures were obtained with convenient phase composition. Low alloy steel consisted of ferritic-bainitic microstructure with a high content of retained austenite. In the case of austenitic steel recrystallization annealing had to be included at the end of processing in order to obtain uniform grain size in the whole volume of specimens.
Klíčová slova

Zpět

Patička