Přejít k obsahu


Integrační platforma pro efektivní řízení virtuálních firem

Citace:
ŠIMON, M., EDL, M., TROBLOVÁ, P. Integrační platforma pro efektivní řízení virtuálních firem. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati , 2005. s. 1-9. ISBN: 80-7318-373-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Integrating platform for effective management of virtual firms
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Michal Šimon , Milan Edl , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Globalizace je jedním z nejdůležitějších faktorů, které odstartovaly rozvoj síťového podnikání, pod kterým chápeme jakékoliv seskupování a sdružování podnikatelských subjektů včetně rozvoje klastrů. Také je nutno si uvědomit, že globalizace ovlivňuje veškeré podnikové procesy a promítá se do vztahu k jeho zákazníkům, dodavatelům, partnerům, konkurenci i vlastním zaměstnancům. Klíčovým faktorem úspěchu podniku již dlouho není pouhá schopnost vyrobit, ale stále více je to umění prodat a tedy být konkurenceschopný. Jednou z cest jak se stát konkurenceschopnější je již zmíněné sdružování podnikatelských subjektů, které se stalo intenzivněji prosazované a následně používané až v době dynamického rozvoje informačních a komunikačních technologií. Uvědomme si také fakt, že jakéhokoliv seskupení podnikatelských subjektů je nutné řídit určitou informační technologii propojující informační a produkční systémy jednotlivých podniků.
Abstrakt EN: This contribution describes information platform for effective control of virtual companies. This platform is important for easy and quick communication of cluster information system with other companies information systems that have to be implemented (or their part) on web environment. Farther contribution consist of explaining of basic term in presented area.
Klíčová slova

Zpět

Patička