Přejít k obsahu


Produkční systém v klastru

Citace:
TROBLOVÁ, P., UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Produkční systém v klastru . In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati , 2005. s. 1-6. ISBN: 80-7318-373-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cluster Production System
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Petra Troblová , Martina Ublová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: V dnešním globálním prostředí se klastry stávají důležitou hnací silou ekonomického růstu a podílejí se také na tvorbě pracovních míst a na zvyšování produktivity jednotlivých regionů a zároveň celého státu. Pro fungující klastr je nezbytná vzájemná spolupráce a podpora všech členů klastru ve všech činnostech. Důležitou oblast představuje pro členy klastru rovněž sféra řízení výroby.
Abstrakt EN: Clusters are becoming an important driving power of economic growth in nowadays global environment and are concerned in establishing of berths and in increasing of productivity in the individual regions and the whole state as well. For functional cluster mutual cooperation and support of all cluster members in all activities are essential. The sphere of production management represents for cluster members also an important function.
Klíčová slova

Zpět

Patička