Přejít k obsahu


Manažerské analýzy v OLAP

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Manažerské analýzy v OLAP. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati , 2005. s. 1-5. ISBN: 80-7318-373-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Managerial analysis in OLAP
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Technologie OLAP – On Line Analytical Processing - je nástroj, který je vhodný pro kvalifikové analýzy dat poskytovaných informačním systémem. Tento nástroj umožňuje manažerům analyzovat aktuální hospodářskou situaci podniku a na základě této analýzy operativně rozhodovat a řídit.
Abstrakt EN: Technology OLAP – On Line Analytical Processing – is a suitable tool for information system data analysis. This tool offers management to analyze the economic situation and on the basis of this analysis to make decisions and to manage the company.
Klíčová slova

Zpět

Patička