Přejít k obsahu


Hodnotenie laserových zvarov tenkých plechov pomocou inštrumentovanej tvrdosti

Citace:
PEŠEK, L., ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O. Hodnotenie laserových zvarov tenkých plechov pomocou inštrumentovanej tvrdosti. In Lokálne mechanické vlastnosti. Košice: Technická univerzita, 2004. s. 1-4. ISBN: 80-8073-235-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Evaluation of thin sheets laser welds by instrumented indentation test
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ladislav Pešek , Pavol Zubko , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Technologie laserového sváření v automobilovém průmyslu se využívá především při spojování přístřihu na míru. Laserové svary tenkých plechů, tloušťky 0,8-2 mm, mají rozměry: svarový kov ≈1 mm, teplem ovlivněná oblast 0,1-0,4 mm. Zkouška instrumentované tvrdosti byla použita pro určení vztahů mezi indentační deformační energií a tvrdostí ve vztahu k jednotlivým oblastem svarového spoje. Ukazuje se, že indentační práci je možné, za určitých předpokladů, využít pro odhad houževnatosti a odporu proti lomu.
Abstrakt EN: This contribution deals with laser welds used to join tailored blanks of car body parts. Laser welds regions of thin sheets with thickness 0,8-2 mm used to be thick: heat affected zone ≈ 0,1-0,4 mm and weld metal ≈ 1mm.Depth sensing indentation technique (DSI) was used to evaluation of relations between indentation deformation work and hardness in relation to particular laser weld regions. It seems to be possible to use indentation work to estimating of toughness and crack resistance.
Klíčová slova

Zpět

Patička