Přejít k obsahu


Metody pro určení oblastí potenciálního hospodářského rozvoje (problematika geologie, geomorfologie a GIS)

Citace:
MENTLÍK, P., JEDLIČKA, K., KRAFT, J. Metody pro určení oblastí potenciálního hospodářského rozvoje (problematika geologie, geomorfologie a GIS). In Rozvojový potenciál Plzeňského kraje. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s. 18-56. ISBN: 80-7043-429-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods for determination of areas with potential economy development (geology, geomorphology and GIS)
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Mentlík , Karel Jedlička , Jaroslav Kraft
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá metodami, které je možno využít pro určení oblastí potenciálního hospodářského rozvoje na základě geologie a geomorfologie oblasti. Zkoumá je v podmínkách Plzeňského kraje. V příspěvku je akcentováno automatizované zpracování a analýza dat v geografickém informačním systému.
Abstrakt EN: The contribution deals with methods which can be used to determine areas of economic development pursuant to area geology and geomorphology. Pilsner region is the described area of interest. Automated data processing and analysis in geographic information system are accented.
Klíčová slova

Zpět

Patička