Přejít k obsahu


Posouzení kvality odběru (dodávky) energie pohonu s dvojitě napájeným strojem

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J., BÁRTA, P. Posouzení kvality odběru (dodávky) energie pohonu s dvojitě napájeným strojem. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické , 2005. s. 118-122. ISBN: 80-214-3052-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE APPRECIATION OF THE QUALITY OF THE CONSUPTION (PRODUCTION) OF THE ENERGY OF THE DRIVE WITH DOUBLE FED MACHINE
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Martin Pittermann , Jiří Fořt , Petr Bárta
Abstrakt CZ: Použití pohonu s dvojitě napájeným strojem přináší s sebou kromě výhody v podobě úspor nákladů souvisejících s dimenzováním měniče i výhody související s redukcí negativních vlivů měniče na napájecí síť (v porovnání s dnes nejrozšířenějšími regulačními pohony). Proto příspěvek řeší problematiku spotřeby deformačního a jalového výkonu.
Abstrakt EN: The using of the drive with the doubly-fed machine bring a some adventages - for example the minimalization of the size of the converter a the minimalization of the negative influence of this drive into supply grid (in the comparing of the now most used drive). This is why becase this paper realize the comparing of comsuption of this drive and the standard drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička