Přejít k obsahu


Regulační obvody elektrického pohonu se spínaným reluktančním motorem

Citace:
FOŘT, J., MICHALÍK, M., PITTERMANN, M., SKALA, B. Regulační obvody elektrického pohonu se spínaným reluktančním motorem. In Kybernetika a informatika. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2005. s. 220-229.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control Circuits of Electric Drive with Switched Reluctance Motor
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku
Autoři: Jiří Fořt , Michal Michalík , Martin Pittermann , Bohumil Skala
Abstrakt CZ: Cílem práce je popsat požadavky na regulaci proudu a otáček spínaného reluktančního motoru (SRM). Zmíněny jsou pouze základní varianty regulátorů (dvouhodnotová regulace, P-regulátor, PI-regulátor, regulátor s výpočtem napětí z matematického modelu SRM, fuzzy regulace). Kromě simulací zvolených variant regulátorů jsou v článku uvedeny i výsledky měření na skutečném stroji o výkonu 3,5 kW, včetně typických průběhů pracovního bodu v rovině magnetizační charakteristiky motoru během pracovního cyklu v základních provozních stavech pohonu. Článek obsahuje též rozbor problematiky správného nastavení úhlu vedení proudu jednotlivými fázemi SRM s ohledem na dosažení maximálního točivého momentu na hřídeli motoru.
Abstrakt EN: The papers deals with the problem of the current and speed control of the switched reluctance motor (SRM). The basic types of the controllers are described (two-valued control, proportional controller, PI controller, controller with the on-line voltage calculation of the mathematical model, fuzzy control). Then the comparison of the simulation and the real drive experimental measurement on the 3,5kW SRM results is presented. This paper deals also with the correct setting problems of the current conduction dwell angle of SRM with respect to maximal torque achievement.
Klíčová slova

Zpět

Patička