Přejít k obsahu


Maticový měnič - struktura, spínání, řízení

Citace:
DOAN QUANG, V., FOŘT, J. Maticový měnič - struktura, spínání, řízení. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 1-7. ISBN: 80-02-01733-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Matrix Converter - structure, switching, control
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Vinh Doan Quang , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Poslední dobou lze pozorovat rostoucí zájem o maticové meniče. Maticový menič ke své činnosti nepoužívá kapacitní filtr, což je velká výhoda ve srovnání s konvečními typy meničů. Článek uvádí základní strukturu a princip spínání maticového meniče včetně způsobu řízení a některých výsledků.
Abstrakt EN: The interest in the matrix converters has been increasing recently. The matrix converter doesn’t use any capacity filter for its operating. There is a big advantage in comparison with traditional kind of converters. The paper mentions the basic structure and matrix converter switching principle including a way of control and some results.
Klíčová slova

Zpět

Patička