Přejít k obsahu


Hodnocení opotřebení břitů nástrojů s tenkou otěruvzdornou vrstvou

Citace:
ŠIMŮNEK, D., KŘÍŽ, A., BLÁHOVÁ, O. Hodnocení opotřebení břitů nástrojů s tenkou otěruvzdornou vrstvou. In METAL 2003. Ostrava: TANGER, 2003. s. 1-8. ISBN: 80-85988-82-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of wear of cutting tools with thin hard film
Rok vydání: 2003
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Dalibor Šimůnek , Antonín Kříž , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: V příspěvku je porovnána drsnost povrchu na nových nástrojích bez tenké vrstvy a s tenkou vrstvou. Byly provedeny obráběcí zkoušky některých nástrojů a pomocí profilometru změřeny změny drsnosti povrchu a velikost opotřebení na čele a hřbetu nástrojů.
Abstrakt EN: In the article there is an comparison of surface roughness on new tools without the coating and with the coating. Maschining tests were effected on some tools. The changes of surface roughness and amoung of wear on the tools cutting and were measured by profilometer.
Klíčová slova

Zpět

Patička