Přejít k obsahu


Systém tenká vrstva substrát v aplikaci na řezných nástrojích

Citace:
KŘÍŽ, A. Systém tenká vrstva substrát v aplikaci na řezných nástrojích. In METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005. s. 1-10. ISBN: 80-86840-13-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thin film-substrate system as applied to cutting tools
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá souhrným přehledem vývoje tenkých vrstev aplikujících se v oblasti řezných nástrojů. Jejich začátek sahá do šedesátých letech 20.století. Jejich aplikace byla tehdy použita pouze na řezných nástrojích ze slinutých karbidů. V sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy byly zkonstruovány první depoziční přístoje založeny na fyzikální podstatě depozice, bylo možno již aplikovat tenké vrstvy na řezných ocelých nástrojích. V současné době zažívají opět nástroje ze slinutého karbidu svoje široké uplatnění a tenká vrstva, která má za úkol nejen zvyšovat trvanlivost ostří, ale i zlepšovat kvalitu řezné plochy, popř. odstranění, nebo podstatné snížení procesnich kapalin, se deponuje nejen původní chemickou (CVD), ale i fyzikální (PVD) depozicí. Velmi zajímavými uvedenými informacemi jsou jistě i nejnovější poznatky a průmyslově aplikované směry v oblasti depozic a druhů tenkých vrstev již aplikovaných v praxi.
Abstrakt EN: The paper contains a comprehensive overview of development of thin films used for cutting tools. The origin of deposition techniques dates back to 1960`s. Thin films were then used only for cutting tools made from sintered carides. 1970`s have seen aplication of thin films of thin films to steel tools, as the first physical process deposition instruments were built at thet time. At present, sintered carbide tools are being widely used again. Thin films are intended not only to incerase the cutting edge durability but also to improve the cutting surface quality and avoid or decrease the use of cutting fluids. The films are being deposited by means of original chemical process (CVD) and also the physical (PVD) depositiion techniques. Very interesting summary of recent findings and industrial trends in deposition and types of thin films applied in practice is included.
Klíčová slova

Zpět

Patička