Přejít k obsahu


Causes of degradation processes in high-speed steels

Citace:
KŘÍŽ, A. Causes of degradation processes in high-speed steels. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Causes of degradation processes in high-speed steels
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Použití těchto ocelí, které mají vysokou odolnost proti temperování uchovávají si svou vysokou tvrdost za zvýšených teplot, vysokou odolnost proti opotřebení a adekvátní tažnost. Rycholořezné oceli jsou legované wolframové oceli ještě wolfram molybdenové a také cobaltové oceli. Je potřeba dbát na základní technologické procedury, které kontrolují kvalitu ocelí a obsah cobaltu. Cobalt způsobuje vyšší citlivost k teplotám přeměn a výroba těchto ocelí je složitá.
Abstrakt EN: Increasing requirements on properties of tools have incduced gradual development of steels, which were used for making the tools. Alloyed steels have thus replaced the original carbon steels. The era of steel tools has culminated in developmetn of hight-speed steels. Those are the most widespread materials for high-performance and heavy-duty tools for machine cutting of metals. Application of these steels results from their typical properties, which include, for instance, high resistance to tempering, high hardness at elevated temperatures, high wear-resistance and adequate toughness. High-speed steels comprise the tungsten-alloyed and tungsten-molybdenum-alloyed steels, as well as the hight-performance cobalt-alloyed steels. Cobalt containing hight-speed steels are the subject of the present study[KOUTSKY 1969]
Klíčová slova

Zpět

Patička