Přejít k obsahu


Program pro konverzi dat z formátu Tektronix *.ifs

Citace:
DOLEŽAL, J., MARTÍNEK, P., MÜLLEROVÁ, E., TUREČEK, O. Program pro konverzi dat z formátu Tektronix *.ifs. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 16 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Program for data conversion from format Tektronix *.ifs
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Doležal , Petr Martínek , Eva Müllerová , Oldřich Tureček
Abstrakt CZ: Realizovaný program slouží pro konverzi dat akustických signálů snímaných při rázových zkouškách na nádobě transformátoru pro účely diagnostiky stroje.Data je nutné dále analyzovat pomocí vhodných metod pro frekvenční analýzu signálů. Z toho důvodu je nutné mít data dostupná ve vhodném formátu, protože většina softwaru pro frekvenční analýzu signálů formát *.ifs nezná. Naopak textový formát je velmi univerzální a jednoduše konvertovatelný do dalších formátů.
Abstrakt EN: Program serves for data conversion of acoustic signals. These signals were recorded during surge test on transformer tank for diagnostic purposes. By reason of next software analysis the data are transformed to universal text format.
Klíčová slova

Zpět

Patička