Přejít k obsahu


Využití otěruvzdorných vrstev při obrábění hliníkových slitin soustružením

Citace:
ZETEK, M., PODANÝ, P., MATĚJKA, J., KŘÍŽ, A. Využití otěruvzdorných vrstev při obrábění hliníkových slitin soustružením. In Nové poznatky v technologiích a technologické informace ´05. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7044-743-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Utilization of wear resistant coatings for turning of aluminium alloys
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Miroslav Zetek , Pavel Podaný , Jan Matějka , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Vzhledem k rozvíjejícímu se automobilovému průmyslu v České republice je tento příspěvek zaměřen na obrábění hliníkové slitiny soustružením. V těchto případech dochází k nalepování obráběného materiálu na břit nástroje, způsobené teplotou v místě řezu, a k jeho následnému vylomení. Proto se snažíme snižovat tření a tím i teplotu mezi obrobkem a nástrojem a docílit tak vyšší životnosti nástroje. To je možné při použití tzv. kluzných vrstev, které mají právě tuto vlast-nost a vytváří mezi obráběnou plochou a břitem nástroje po určitou dobu velmi kvalitní kluzný film. Z tohoto důvodu byly vybrány čtyři druhy těchto vrstev, které byly deponovány na břitovou destič-ku ze slinutého karbidu s pozitivní geometrií. Během řezného procesu bylo sledováno opotřebení na funkčních plochách řezného nástroje pomocí světelného mikroskopu a navíc se provedlo srovnání opotřebení vyhodnoceného na elektronovám mikroskopu.
Abstrakt EN: The contribution deal with utilization of wear resistant coating for turning of aluminium al-loys. For the tests turning inserts were used. The substrate of the inserts was sintered carbide ISO K20. On these inserts the low friction layers on the base chromium and carbon were deposits. For all tests the long term tests were used with the constant cutting conditions. Limit of all tests were 20 minutes in the cutting or limited tool wear VB = 300 μm. From the results is evident that the low friction coating are useable for the machining alumi-num and the aluminum alloys. The main condition is quality of the adhesion between the substrate and the coating. Because when is the coating break it caused sticking of the machining material and originate built up edge. It caused changes of the workpiece size and quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička