Přejít k obsahu


The effect of argon on the structure of amorphous SiBCN materals: an experimental and ab initio study

Citace:
HOUŠKA, J., WARSCHKOV, O., BILEK, M., MCKENZIE, D., VLČEK, J., POTOCKÝ, Š. The effect of argon on the structure of amorphous SiBCN materals: an experimental and ab initio study. Journal of Physics: Condensed Matter, 2006, roč. 18, č. 7, s. 2337-2348. ISSN: 0953-8984
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The effect of argon on the structure of amorphous SiBCN materals: an experimental and ab initio study
Rok vydání: 2006
Autoři: Jiří Houška , Oliver Warschkov , Marcela Bilek , David McKenzie , Jaroslav Vlček , Štěpán Potocký
Abstrakt CZ: Článek obsahuje experimentální výsledek dokazující schopnost křemíku uvolnit kompresní pnutí způsobené ve vrstvách (Si)B-C-N implantovaným argonem. Dále jsou uvedeny výsledky počítačových ab-initio simulací, ukazující homogenitu materiálu před implantací argonu a segregaci Si kolem Ar atomů po jejich implantaci. Tento nově popsaný jev je vzhledem k délce a flexibilitě vazeb obsahujících křemík navržen jako důvod uvolňování pnutí způsobeného Ar.
Abstrakt EN: It has previously been noted the implantation of argon atoms into amorphous SiBCN materials leads to variations in a number of material properties. Little is known about the mechanism by which Ar in corporation affects structural and mechanical properties of these materials. Here, we report ab initio molecular dynamics simulations of amorphous SiBCN materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička