Přejít k obsahu


Vlivy venkovních vedení velmi vysokého napětí

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., BERAN, M., ŠROUBOVÁ, L. Vlivy venkovních vedení velmi vysokého napětí. Plyn, 2005, roč. 85, č. 3, s. 54-56. ISSN: 0032-1761
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of very high voltage double-circuit transmission lines
Rok vydání: 2005
Autoři: Zdeňka Benešová , Miloš Beran , Lenka Šroubová
Abstrakt CZ: V článku je provedeno hodnoceni vlivu venkovních vedení vvn při bezporuchovém a při zkratovém stavu na souběžná ocelová izolovaná potrubí. V první části je proveden výpočet elektromagnetického pole pro oba případy, jehož výsledky jsou znázorněny na přiložených grafech. V druhé části jsou vypočteny korekční činitele pro venkovní vedení při zkratových stavech.
Abstrakt EN: The paper deals with the investigation of the influence of the transmission lines on the parallel gas piping at the failure-free state and line-to-earth short circuit. The paper describes results of calculation of the electric and magnetic field distribution for both cases. The correction factors at line-to-earth short circuit are calculated in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička