Přejít k obsahu


Měření výkonnosti podniku z pohledu nefinančních metrik - případová studie v průmyslovém podniku

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M. Měření výkonnosti podniku z pohledu nefinančních metrik - případová studie v průmyslovém podniku. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 25-29. ISBN: 80-7041-895-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Performance measurement from the viewpoint of non-financial metrics – case study in the industrial company
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková , Martina Ublová
Abstrakt CZ: Vývojem tržního prostředí v globalizované ekonomice se mění nejen podnikatelské podmínky, ve kterých se každý podnik pohybuje, ale mění se i požadavky na hodnocení a mění se i význam samotných hodnocených parametrů. Tradiční systémy hodnocení výkonnosti vycházejí z finančního měření výkonnosti. V průběhu vývoje se začíná ukazovat potřeba identifikovat a navrhnout další parametry – nefinanční metriky, které jsou výzmanmé pro hodnocení, řízení a predikci dalšího rozvoje podniku. Tato případová studie se zabývá propojením nefinančních metrik se současným systémem finančních metrik pro hodnocení výkonnosti v průmyslovém podniku. V průmyslové praxi malých a středních podniků je obtížná implementace multikriteriálních metrik hodnocení výkonnosti ve srovnání s velkými podniky, které přistupují k implementaci BSC.
Abstrakt EN: The pressure of competing business is increasing in the current conditions of global economics, and as the competing conditions are changing the parameters of performance measurement are changing. The traditional evaluation systems are based on financial performance measurement. But a need of identification and design of other parameters – non-financial metrics is reflecting. These non-financial metrics are significant for evaluation, control and prediction of company development. This case study deals with connection of non-financial metrics and current financial metrics system of a industrial company performance evaluation system. The implementation of multi-criteria performance measurement metrics is in the small and medium sized company is much more difficult as in large-sized companies which implement BSC.
Klíčová slova

Zpět

Patička