Přejít k obsahu


Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H., UBLOVÁ, M. Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit . In MOPP 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 101-109. ISBN: 80-7043-438-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Value based management
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová , Martina Ublová
Abstrakt CZ: Proces identifikace podnikových aktivit a zjištění nákladů na ně odkrývá řadu možností ke snižování nákladů. Informace o rozsahu a nákladech na jednotlivé aktivity lze využít nejen při stanovení nákladů jednotlivých výkonů, ale i při řízení nákladů samotných a při zvyšování ziskovosti. Zásadním problémem je měření hodnoty, kterou přinášejí jednotlivé aktivity podniku a zákazníkovi.
Abstrakt EN: The process of company’s activities identification and costs identification brings a lot of costs reduction possibilities. Information about range and costs of each activity can be used for costs of operation identification and for costs management and efficiency increasing as well. Measurement of the added value (for company and customer as well) is the fundamental problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička