Přejít k obsahu


Srovnání metod TQM a Six Sigma ve štíhlém stylu řízení

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Srovnání metod TQM a Six Sigma ve štíhlém stylu řízení . In MOPP 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 298-305. ISBN: 80-7043-438-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of TQM and six sigma in the lean management
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová
Abstrakt CZ: Očekávání dnešních zákazníků jsou stále větší. Proto již od počátku sedmdesátých let manažerská teorie i praxe vyvíjí řadu konkurujících si metod, které mají sloužit ke zvyšování kvality výrobků a služeb. Jednou z takových metod je i Total Quality Management (TQM) a Six Sigma. Metoda Six Sigma a jí předcházející TQM jsou jedny z metod pro úspěšnou implementaci principů štíhlého stylu řízení (můžeme se setkat také s pojmem Lean Six Sigma). Podniky přecházejí na tento styl řízení v reakci na stále se zvyšující požadavky zákazníků. Obě metody jsou v současné době nejpoužívanějšími přístupy k řízení jakosti v podniku. Cílem příspěvku je analýza a identifikace rozdílů v uvedených dvou metodách.
Abstrakt EN: Expectations of today’s customers are increasing. Therefore the managerial theory and praxis are developing many new methods for products and services quality improvement since 70’s of 20th century. Such of methods are Total Quality Management (TQM) and Six Sigma. Six sigma and previous TQM were developed for successful lean production system implementation (sometimes called Lean Six Sigma). Because of increasing customers’ requirements are companies changing their current management style. Nowadays both of those methods are most widely used for quality management in companies. The goal of this paper is an analysis and identification of differences between those two methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička