Přejít k obsahu


Řízení nákladů spojených s kvalitou

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., ŠTĚRBA, D., UBLOVÁ, M. Řízení nákladů spojených s kvalitou. In MOPP 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 8-14. ISBN: 80-7043-438-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cost of quality management
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková , Daniel Štěrba , Martina Ublová
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je identifikace nákladů spojených s kvalitou. Oblast řízení nákladů v jakostním systému norem ISO 9000 ani v modelu EFQM Model Excellence není dostatečně řešena, přesto je nutnou podmínkou pro analýzu, hodnocení a řízení nákladů spojených s kvalitou.
Abstrakt EN: The goal of this paper is an identification of cost of quality. The ISO 9000 Standards and model EFQM Model Excellence do not deal with the problem of cost of quality enough. But identification the cost of quality is necessary condition for analysis, evaluation and cost of quality management.
Klíčová slova

Zpět

Patička