Přejít k obsahu


Struktura povrchu HVOF povlaků

Citace:
TEICHMANOVÁ, L., BLÁHOVÁ, O., HOUDKOVÁ, Š., BLAHÚT, T. Struktura povrchu HVOF povlaků. In JUNIORMAT ´03. Brno: University of Technology, 2003. s. 56-57. ISBN: 80-214-2462-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surface texture of HVOF sprayed coatings
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Lenka Teichmanová , Olga Bláhová , Šárka Houdková , Tomáš Blahút
Abstrakt CZ: Práce se zabývá hodnocením struktury povrchu (drsnosti) povlaků vytvářených metodou HVOF v závislosti na depozičních parametrech.
Abstrakt EN: the paper is focused on evaluation of surface texture of HVOF sprayed coatings in dependence on a deposition parameters
Klíčová slova

Zpět

Patička