Přejít k obsahu


Tribologické vlastnosti povrchů součástí

Citace:
NOVOTNÁ, K., TICHOTOVÁ, P., BLÁHOVÁ, O., HOUDKOVÁ, Š. Tribologické vlastnosti povrchů součástí. In JUNIORMAT ´03. Brno: University of Technology, 2003. s. 52-53. ISBN: 80-214-2462-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tribological properties of component surface
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Kateřina Novotná , Pavlína Tichotová , Olga Bláhová , Šárka Houdková
Abstrakt CZ: V příspěvku je porovnání koeficientu tření a stupně opotřebení nepovlakované oceli s žárově stříkaným povlakem 1275 H (NiCrBSi) metodou pin-on-disc.
Abstrakt EN: The paper is focused on comparison friction coefficient and wear steel substrate without coating and steel substrate with coating 1275 H(NiCrBSi) by method pin-on-disc.
Klíčová slova

Zpět

Patička