Přejít k obsahu


Fast approximation of convex hull

Citace:
KAVAN, L., KOLINGEROVÁ, I., ŽÁRA, J. Fast approximation of convex hull. In Proceedings of the IASTED international conference on Advances in computer science and technology. USA: ACTA Press, 2006. s. 101-104. ISBN: 0-88986-545-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fast approximation of convex hull
Rok vydání: 2006
Místo konání: USA
Název zdroje: ACTA Press
Autoři: Ladislav Kavan , Ivana Kolingerová , Jiří Žára
Abstrakt CZ: Konstrukce rovinné konvexní obálky je ve výpočetní geometrii významná operace. Bylo dokázáno, že časová složitost přesného řešení je (NlogN). V tomto článku popisujeme algoritmus s časovou složitostí O(N+K2), kde k je parametr řídící kvalitu aproximace.
Abstrakt EN: The construction of a planar convex hull is an essential operation in computational geometry. It has been proven that the time complexity of an exact solution is (NlogN). In this paper, we describe an algorithm with time complexity O(N+k2), where k is parameter controlling the approximation guality.
Klíčová slova

Zpět

Patička