Přejít k obsahu


Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic)

Citace:
MERGL, M., PROKOP, R. Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic) . Bulletin of Geosciences, 2006, roč. 81, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1214-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic)
Rok vydání: 2006
Autoři: Michal Mergl , Rudolf J. Prokop
Abstrakt CZ: Ze třenického a mílinského souvrství spodního ordoviku (tremadok) pražské pánve je popsáno sedm taxonů cystoidů (rody Macrocystella, Echinosphaerites, Glyptosphaerites, Paleosphaeronites and Pyrocystites). Cystoidová fauna z Čech je jedna z nejstarších známých cystoidových faun a je pozoruhodná vyšší diverzitou, která dokládá příhodné mořské podmínky ve svrchním tremadoku v evropské části perigondwanské oblasti.
Abstrakt EN: Seven cystoid taxa (genera Macrocystella, Echinosphaerites, Glyptosphaerites, Paleosphaeronites and Pyrocystites) are described or re-described from the Třenice and Mílina formations (Lower Ordovician, Upper Tremadocian) of the Prague Basin, Czech Republic. Described cystoid fauna is one of the earliest yet known and indicates remarkable echinoderm diversity and favourable marine environment in the late Tremadocian in the European part of peri-Gondwana region.
Klíčová slova

Zpět

Patička