Přejít k obsahu


Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje

Citace:
HOFMAN, J., JEŽEK, J., STARZYCZNÁ, H., BLECHOVÁ, B., JANEČKOVÁ, L., KOLIBOVÁ, H., PELLEŠOVÁ, P., TULEJA, P., VAŠTÍKOVÁ, M. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje . V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2005, 343 s. ISBN: 80-7248-337-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Exogenous and endogenous factors of regional development-appraisal of empirical experiences and theoretical approaches to development poles
Rok vydání: 2005
Místo konání: V Karviné
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
Autoři: Jiří Hofman , Jiří Ježek , Halina Starzyczná , Beata Blechová , Lidmila Janečková , Helena Kolibová , Pavlína Pellešová , Pavel Tuleja , Miroslava Vaštíková
Abstrakt CZ: Monografie shrnuje výsledky řešení projektu GAČR 402/03/1143 "Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - hodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje". Zaměřuje se na problematiku faktorů ovlivňujících regionální rozvoj, s důrazem na průmyslové zóny, jejich úlohu a postavení v rámci rozvoje území. Působení exogenních a endogenních faktorů se promítá do marketingové strategie průmyslových zón, a tedy hlavně do marketingového mixu. Marketingový mix průmyslové zóny je výsledkem kombinace marketingového mixu služeb a marketingu měst a obcí, který je obohacen o zahraniční zkušenosti.
Abstrakt EN: A monograph summarizes results of the project solution of the Grant Agency of the Czech Republic No 402/03/1143 called "Exogenous and endogenous factors of regional development - appraisal of empirical experiences and theoretical approaches to development poles." It concentrates on a problem of factors which influence regional development with a stress on industrial zones, their role and position within spatial development. An influence of edogenous and exogenous factors reflects in marketing strategy of industrial zones and mainly in a marketing mix. The marketing mix of the industrial zone is a result of a combination of the service marketing mix and the city and municipal marketing, which is enriched by foreign experiences.
Klíčová slova

Zpět

Patička