Přejít k obsahu


Tensor products surfaces as rewriting process

Citace:
KOLINGEROVÁ, I., MÄRZ, P., BENEŠ, B. Tensor products surfaces as rewriting process. In Spring conference on computer graphics SCCG 2006. Bratislava: Comenius University, 2006. s. 107-112. ISBN: 80-223-2175-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tensor products surfaces as rewriting process
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Comenius University
Autoři: Ivana Kolingerová , Petr März , Bedřich Beneš
Abstrakt CZ: Navrhujeme užití L-systémů pro plochy definované tensorovým součinem, popisované dělicím schématem. Paralelní přepisování pomáhá spojit paralelní způsob dělení ploch. Funkcionalitu demonstrujeme na Bézierových bikubických a racionálních Bézierových bikubických plochách. Ukazujeme, že sílu L-systémů zde lze snadno využít a že výsledné schéma je intuitivní a snadno kontrolovatelné.
Abstrakt EN: We propose using L-systems for tensor product surfaces subdivision description. The parallel rewriting helps us to merge the parallel manner of a surface subdivision. We demonstrate their functionality on Bézier bicubic and rational Bézier bicubic surfaces. We show that the power of L-systems can be easily applied to this scheme which is intuitive and easy to control.
Klíčová slova

Zpět

Patička