Přejít k obsahu


Scanline rendering of digital HPO holograms and hologram numerical reconstruction

Citace:
JANDA, M., HANÁK, I., SKALA, V. Scanline rendering of digital HPO holograms and hologram numerical reconstruction. In Spring conference on computer graphics SCCG 2006. Bratislava: Comenius University, 2006. s. 66-73. ISBN: 80-223-2175-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Scanline rendering of digital HPO holograms and hologram numerical reconstruction
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Comenius University
Autoři: Martin Janda , Ivo Hanák , Václav Skala
Abstrakt CZ: Rychlá a kompletní metoda pro rendering digitálních HPO hologramů. Řešení viditelnosti a vzájemného zakrývání pro trojúhelníkové sítě.
Abstrakt EN: Fast and complete method for digital HPO hologram rendering. Solves visibility and occlusion problem for triangular meshes.
Klíčová slova

Zpět

Patička