Přejít k obsahu


Vibrace kondenzátorových trubek buzené proudem kapaliny

Citace:
KÁŇA, J. Vibrace kondenzátorových trubek buzené proudem kapaliny. In Applied mechanics 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. s. 1-7. ISBN: 80-7043-441-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fluid flow induced vibrations of heat-exchanger tubes
Rok vydání: 2006
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním vibrací kondenzátorových trubek buzených obtékajícím proudem kapaliny. Jednotlivé trubky jsou podepřeny několika podporami, které omezují jejich pohyb v otvoru v podpoře. Existence vůle mezi trubkou a podporou je příčinou vzniku nelineárních vibrací. Tato práce se zaměřuje na numerické modelování těchto vibrací a jejich popis. Dále jsou hledány parametry systémy, které zaručí jeho stabilní chování.
Abstrakt EN: This document describes modeling of cross-flow-introduces vibrations of heat-exchangers tubes. Existence of the supports along the tube length limits vibrations of the tube to the diameter of the holes in the supports. Existence of the clearance between the tube and the support makes vibration nonlinear. This work deals with numerical modeling of such vibrations and describing a character of the vibrations. And also in findings values of the paramethers of the system which assure stable behaviour of the system.
Klíčová slova

Zpět

Patička