Přejít k obsahu


Ovlivnění substrátu slinutého karbidu iontovým bombardem před PVD depozicí tenkých vrstev

Citace:
KŘÍŽ, A. Ovlivnění substrátu slinutého karbidu iontovým bombardem před PVD depozicí tenkých vrstev . In Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 2003. Praha: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2003. s. 67-72. ISBN: 80-239-0979-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of ion bombardment upon properties of sintered carbides befor deposition of thin films by PVD technology
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost pro povrchové úpravy
Autoři: Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vlivem iontového bombardu na vlastnosti vytvářeného systému. Pro experiment byly použity nejčastěji používané typy slinutých karbidů, které byly podrobeny iontovému bombardu za podmínek běžné depozice a rovněž byly použity extrémní podmínky.
Abstrakt EN: The paper deals with the influence of ion bombardment on properties of the produced system. The most frequently used types of sintered carbides were employed in the experiment. They were subjected to ion bombardment under both common and extreme conditions of deposition. Given the processed substrate, surface changes were examined.
Klíčová slova

Zpět

Patička