Přejít k obsahu


Low Frequency Interference of Frequency Converters on Power Distribution Network

Citace:
DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Low Frequency Interference of Frequency Converters on Power Distribution Network. In Electrical and control technologies - 2006. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2006. s. 27-30. ISBN: 9955-25-054-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Low Frequency Interference of Frequency Converters on Power Distribution Network
Rok vydání: 2006
Místo konání: Kaunas
Název zdroje: Kauno technologijos universitetas
Autoři: Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá nízkofrekvenčním rušením fázových proudů, které odebírají frekvenční měniče z napájecí sítě. Problémy související s charakteristickými harmonickými jsou velmi známé. Proto hlavním cílem práce je vyšetřování vlivů, které způsobují vznik necharakteristických a meziharmonických složek proudu.
Abstrakt EN: This paper deals with low-frequency analysis of the phase current taken by frequency converters from a power distribution network. Problems concerning with characteristic harmonic currents are relatively well-known. Therefore the main emphasis of this work is focused on the investigation of factors which influence arising of non-characteristic and interharmonic current components.
Klíčová slova

Zpět

Patička