Přejít k obsahu


Model of total knee replacement

Citace:
KŘEN, J., HYNČÍK, L., KOUDELA, K. Model of total knee replacement. In Engineering mechanics 2006. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-10. ISBN: 80-86246-27-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Model of total knee replacement
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Jiří Křen , Luděk Hynčík , Karel Koudela
Abstrakt CZ: V článku je řešeno proudění nenewtonské kapaliny. Základní rovnice jsou odvozeny na základě proudění Newtonovy kapaliny, použit je speciální konstitutivní vztah pro viskozitu. Prostorová diskretizace je provedena pomocí MKP. Algoritmus řešení je testován na osově symetrickém proudění a je porovnán s prouděním Newtony kapaliny. Aplikace je směrována biomechaniky, řeší se proudění synoviální kapaliny při totální náhradě kolena. Je řešen rovinný model, výsledkem je deformace náhrady a distribuce tlaku v synoviální kapalině.
Abstrakt EN: The problem of the non-Newtonian fluid flow is solved. The basic equations are derived based on the Newtonian-fluid flow but using special constitutive equation for the viscosity. The spatial discretization is done using the finite element method (FEM). The algorithm is tested on a simple axial-symmetric flow in a horizontál tube and comparison to Newtonian fluid is stated. Application for the synovial fluid flow modeling in the total knee replacement is presented. The model is simplified as a planar model and the pressure distribution due to the interaction between femur and tibia in the synovial fluid is computed.
Klíčová slova

Zpět

Patička