Přejít k obsahu


Necharakteristické harmonické a meziharmonické proudy, generované polovodičovými měniči

Citace:
KŮS, V., DRÁBEK, P., FOŘT, J. Necharakteristické harmonické a meziharmonické proudy, generované polovodičovými měniči. In Seminář kvality elektrické energie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-248-1094-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Harmonics and interharmonics ofr power semiconductor converters
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Václav Kůs , Pavel Drábek , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Provozem polovodičových měničů jsou produkovány nejen frekvence charakteristických har-monických, ale též necharakteristických harmonických a meziharmonických. Jestliže výpočet charakteristických harmonických je s použitím zobecněného amplitudového zákona jednoduchý, je určení necharakteristických harmonických a meziharmonických velmi obtížné. Uvede-ný příspěvek ukazuje podmínky, při nichž uvedené frekvence vznikají a též na možnosti jejich určení.
Abstrakt EN: Nowadays a big attention is given to the negative effects of semiconductor devices on the distribution network from the electromagnetic compatibility point of view. As the power electronics devices find their wide application in power systems, power quality is becoming a more important issue to consider. Operation of indirect frequency converters with IGTB brings a lot of advantages, but is often accompanied by some unfavourable effects.
Klíčová slova

Zpět

Patička