Přejít k obsahu


Negative influence of frequency converters on power distribution network

Citace:
DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Negative influence of frequency converters on power distribution network. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, roč. 5, č. 1-2, s. 72-75. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Negative influence of frequency converters on power distribution network
Rok vydání: 2006
Autoři: Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá nízkofrekvenčním rušením fázových proudů, které odebírají frekvenční měniče z napájecí sítě. Problémy související s charakteristickými harmonickými jsou velmi známé. Proto hlavním cílem práce je vyšetřování vlivů, které způsobují vznik necharakteristických a meziharmonických složek proudu.
Abstrakt EN: This paper deals with low-frequency analysis of the phase current taken by frequency converters from a power distribution network. Problems concerning with characteristic harmonic currents are relatively well-known. Therefore the main emphasis of this work is focused on the investigation of factors which influence arising of non-characteristic and interharmonic current components.
Klíčová slova

Zpět

Patička