Přejít k obsahu


Special asynchronous dynamometer designed for fast transient phenomena

Citace:
SKALA, B., FOŘT, J., SÝKOROVÁ, L. Special asynchronous dynamometer designed for fast transient phenomena. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, roč. 5, č. 1-2, s. 102-105. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Special asynchronous dynamometer designed for fast transient phenomena
Rok vydání: 2006
Autoři: Bohumil Skala , Jiří Fořt , Lucie Sýkorová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá optimalizací a rušením navrženého asynchronního dynamometru. Díky dynamometru je možné měřit velmi rychlé přechodové stavy s velkou přesností. MAtematický model asynchronního stroje byl doplněn popisem chování mechanických částí stroje.
Abstrakt EN: The paper is concentrated on the optimization and interference of the designed asynchronous dynamometer. Thanks to the dynamometer it is possible to measure very fast transient phenomena with a very high precision. The mathematical model of the asynchronous machine completed with the mathematical description of the mechanical elements has also been added.
Klíčová slova

Zpět

Patička