Přejít k obsahu


Dostupnost a kvalita dat - základ pro systém hodnocení výkonnosti

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M. Dostupnost a kvalita dat - základ pro systém hodnocení výkonnosti. In IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 168-173. ISBN: 80-7041-164-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Data availability and quality - the bases of performance evaluation system
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková , Martina Ublová
Abstrakt CZ: Dostupnost a kvalita dat je pro hodnocení výkonnosti velice významná. Se systémem hodnocení výkonnosti úzce souvisí správná identifikace informačních potřeb, která je pro systém hodnocení výkonnosti a pro konečného uživatele tohoto systému klíčová. Na druhé straně nekvalita dat je velkým problémem i výzvou pro současné firmy. Nekvalitní data mohou mít zásadní vliv na hodnocení výkonnosti, řízení, predikci a zpomalení rozhodovacích procesů.
Abstrakt EN: Data availability and quality are the basis of performance evaluation system. The right information needs identification, which is closely connected to performance evaluation system, is needed for the final user. On the other hand side the non-data-quality is a big issue and a challenge for today’s enterprises. Non-quality-data can affect the performance evaluation system, management, prediction and decision- making processes slow down.
Klíčová slova

Zpět

Patička