Přejít k obsahu


Koncepty řízení produkčních systémů a jejich využití v podmínkách malých a středních podniků

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Koncepty řízení produkčních systémů a jejich využití v podmínkách malých a středních podniků. In IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 470-475. ISBN: 80-7041-164-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Concepts of production systems management and their utilization in small and medium sized companies conditions
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová
Abstrakt CZ: Na problematiku organizace a řízení produkčních systémů má manažerská teorie i praxe řadu nejrůznějších pohledů. Řada podniků využívá standardní koncepty řízení produkčních systémů, které je možné rozdělit na koncepty zlepšování podnikových procesů (TQM, Six Sigma, Lean Production aj.) a na koncepty pro plánování a řízení výroby (MRP, Kanban, Just-in-Time aj.). Řada těchto konceptů má však v podmínkách malých a středních podniků kromě svých výhod i nevýhody, které ve velkých společnostech nejsou patrné. Cílem tohoto příspěvku je analýza jednotlivých konceptů řízení a určení jejich omezení pro malé a střední podniky.
Abstrakt EN: There are plenty of different approaches to enterprise organization and production systems management in the management theory and praxis. There are plenty of enterprises which use standard concepts for production systems management. These concepts can be divided into two groups – concepts for enterprise processes improving (TQM, Six Sigma, Lean Production etc.) and the second group are concepts for production planning and managing (MRP, Kanban, Just-in-Time etc.) There are advantages and disadvantages of these concepts, in the praxis of small and medium sized companies, which are not evident in big-sized companies. The goal of this contribution is an analysis of every single management systems concept and their limitation for small and medium sized companies’ determination.
Klíčová slova

Zpět

Patička