Přejít k obsahu


Pipeline approach used for recognition of dynamic meshes

Citace:
FRANK, M., VÁŠA, L., SKALA, V. Pipeline approach used for recognition of dynamic meshes. In Computer graphics and artificial intelligence. Limoges: University of Limoges, 2006. s. 219-224. ISBN: 978-2-914256-08-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pipeline approach used for recognition of dynamic meshes
Rok vydání: 2006
Místo konání: Limoges
Název zdroje: University of Limoges
Autoři: Milan Frank , Libor Váša , Václav Skala
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje našeho systému "Modular Visualisation Environment" (MVE-2) ve výzkumném projektu. MVE-2 je zcela nové, jednoduché a snadno použitelné prostředí pro proudové zpracování dat. V současné době je jádro systému dkončeno a atestuje se na reálných problémech. První část textu poskytuje úvod do prostředí MVE-2 a demonsruje jeho možnosti. Druhá část textu pak popisuje konkrétní nasazení systému pro netriviální úlohu rozpoznávání dynamických trojúhelníkových sítí.
Abstrakt EN: In the paper we discuss an application of our "Modular Visualisation Environment" (MVE-2) project in a research experiment. MVE-2 is our grass root effort to create a general and easy to use pipeline environment. These days we are in the stage of first realworld experiments. In the text we give an introduction to the system and its abilities. Second part illustrates how the environment was used in a nontrivial recognition method research.
Klíčová slova

Zpět

Patička