Přejít k obsahu


Influence of hot and warm deformation on austenite decomposition

Citace:
JANDOVÁ, D. Influence of hot and warm deformation on austenite decomposition. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2006, roč. 18, č. 1-2, s. 375-378. ISSN: 1734-8412
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of hot and warm deformation on austenite decomposition
Rok vydání: 2006
Autoři: Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: Ocel 0,5C-1Cr-0,8Mn-0,3Si byla zpracována na simulátoru tepelně deformačních cyklů. Po austenitizaci 950°C/900s a deformaci při 950°C nebo 650°C následovala izotermická výdrž v bainické oblasti. Byl proveden mikrostrukturní rozbor pomocí světelné a transmisní elektronové mikroskopie. Bylo prokázáno, že deformace v oblasti austenitu urychluje feritickou a perlitikou transformaci. Bainitická transformace muze být urychlena nebo zpomalena v závislosti na stupni deformace a teplotě deformace. V oblastecfh vzorků, které prodělaly silnou plastickou deformaci byly pozorovány neobvyklé rozpadové produkty, které mohou mít nežádoucí vliv na výsledné vlastnosti oceli. Tento fakt je nutné vzít v ůvahu při numerických simulacích tváření nízkolegovaných ocelí.
Abstrakt EN: Steel 0.5C-1Cr-0.8Mn-0.3Si was processed using the thermo-mechanical cycling simulator. Different methods of the thermo-mechanical processing were applied including austenitization at 950°C, compression deformation at 950°C or 650°C and isothermal dwell at different temperatures in bainitic region. Microstructure was investigated using light and transmission electron microscopy. It was demonstrated that straining in austenitic region accelerated the ferrite and pearlite transformations. Bainite reaction depended on the temperature of austenite deformation, the strain level and the temperature of isothermal dwell. Unusual structural components were observed in regions which underwent heavy straining. This fact has to be taken into account in numerical simulations of thermo-mechanical processing of low alloy steels.
Klíčová slova

Zpět

Patička