Přejít k obsahu


Refinement of steel microstructure by free-forging

Citace:
JANDOVÁ, D., DIVIŠOVÁ, R., SKÁLOVÁ, L., DRNEK, J. Refinement of steel microstructure by free-forging. In Proceedings of the eleventh international scientific conference CAM3S '2005. Gliwice: Silesian University of Technology, 2005. s. 423-429. ISBN: 83-89728-19-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Refinement of steel microstructure by free-forging
Rok vydání: 2005
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Dagmar Jandová , Radka Divišová , Ludmila Skálová , Jaroslav Drnek
Abstrakt CZ: Je zřejmé, že zjemnění mikrostruktury a zlepšení mechanických vlastností technických slitin může být způsobeno silnou plastickou deformací. V této práci byla použita silná plastická deformace u dvou ocelí: nízkolegované 0.2C-1.5Mn-2Si-0.05Nb a austenitické 0.07C-18Cr-2Mn.-10Ni. Odlité tyče byly žíhány a následně zpracovány na hydraulickém lisu. Byly používány různé teploty ohřevu, prodlev a stupně deformace. Mezi jednotlivými úběry byly vzorky otáčeny o 90° a 45°. Struktura byla vyhodnocena pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Byla získána jmenozrnná struktura po optimalizaci procesu. Nízkolegovaná ocel se skládá z feriticko-bainitické struktury s s vysokým obsahem zbytkového austenitu. Pro získání jemnozrnné struktury v celém objemu vzorku bylo v případě austenitické oceli zařazeno rekrystalizační žíhání.
Abstrakt EN: It is well known that severe plastic deformation of technical alloys can result in microstructure refinement and improvement of mechanical properties. In this study severe hot deformation was applied on low alloyed 0.2C-1.5Mn-2Si-0.05Nb steel and austenitic 0.07C-18Cr-2Mn.-10Ni steel. Cast bars were annealed and processed in a full-hydraulic press. Different temperatures of preheating, dwells and strain levels were applied. Between individual blows specimens were rotated at 90° or 45°. Microstructure was characterised using optical metallography, scanning and transmission electron microscopy. After optimization of processing fine grained structures with convenient phase composition were obtained. Low alloyed steel consisted of ferritic-bainitic microstructure with high content of retained austenite. In the case of austenitic steel recrystallisation annealing had to be included at the end of processing in order to obtain uniform grain size in the whole volume of specimens.
Klíčová slova

Zpět

Patička