Přejít k obsahu


Thermo-mechanical processing of low-alloy TRIP-steel

Citace:
SKÁLOVÁ, L., DIVIŠOVÁ, R., JANDOVÁ, D. Thermo-mechanical processing of low-alloy TRIP-steel . Journal of Materials Processing Technology, 2006, roč. 175, s. 387-392 . ISSN: 0924-0136
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermo-mechanical processing of low-alloy TRIP-steel
Rok vydání: 2006
Autoři: Ludmila Skálová , Radka Divišová , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: V této práci byla zkoumána nízkolegovaná ocel s transformačně indukovanou plasticitou (TRIP)po tepelně-mechanickém zpracování, které bylo tvořeno vysokoteplotní deformací následovanou výdrží v bainitické oblasti a ochlazením na pokojovou teplotu.
Abstrakt EN: Low-alloy transformation induced plasticity (TRIP)-steel was investigated after thermo-mechanical processing (TMP) consisting of high temperature deformation followed by isothermal holding in the bainite region and cooling to room temperature. The microstructure of processed specimens was characterised by the means of optical and electron microscopy. Varying TMP conditions changed volume fraction of retained austenite, which was measured using X-ray diffractometer.
Klíčová slova

Zpět

Patička