Přejít k obsahu


Použití harmonické analýzy ve výkonové elektronice

Citace:
DRÁBEK, P., FOŘT, J., JANDA, M., PITTERMANN, M. Použití harmonické analýzy ve výkonové elektronice. In Symep 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7043-455-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Harmonic Analysis Use in Power Electronic
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Janda , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší problematiku použití Fourierových řad pro harmonickou analýzu nepříznivých vlivů, které v napájecí soustavě vytváří svým provozem výkonové polovodičové měniče. Je zde proveden podrobný teoretický rozbor a odvozen potřebný matematický aparát pro analytický výpočet meziharmonických složek. Pro ověření výsledků analytického výpočtu byly provedeny simulace a následně i praktické měření.
Abstrakt EN: Paper deals with problems of using Fourier progression for harmonic analysis of unfavourable effects in power grid made by power semiconductor converters. Detailed theoretical analyse has been made and useful mathematical equations for interharmonics calculation were derived. Several simulations and experimental measurements for analytical calculation verification have been realized.
Klíčová slova

Zpět

Patička