Přejít k obsahu


Kreativní milieu jako předpoklad regionálního rozvoje

Citace:
JEŽEK, J. Kreativní milieu jako předpoklad regionálního rozvoje. In Sborník konference REGIO 2003. Cheb: MIM Consulting, s.r.o., 2003. s. 85-89. ISBN: 80-239-1505-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creative milieu and regional development
Rok vydání: 2003
Místo konání: Cheb
Název zdroje: MIM Consulting, s.r.o.
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Dlouhou dobu se regionální ekonomie zabývala inovačním procesem z pohledu jednotlivých podniků (teorie výrobního cyklu), resp. průmyslových odvětví, a v této souvislosti jí zajímaly především lokalizační faktory inovativních podniků, resp. odvětví. Od 80. let 20. století se pozornost zaměřila na výzkum inovačního prostředí a na „inovující se region“. Podnikatelé – inovátoři jsou v této souvislosti považováni za produkt lokálního okolí (milieu) a toto okolí za vlastního inovátora.
Abstrakt EN: The firm, and the innovating firm, are not viewed as preexisting in or separate of the local environment, but as being a product of it. Local milieux are regarded as rhe nurseries, the incubators of innovation and innovative firms. ... This line of argument leads naturally to the hypothesis that it is often the local environment which is, in effect, the entrepreneur and innovator, rather than the firm“
Klíčová slova

Zpět

Patička