Přejít k obsahu


The control of switched reluctance machines at low and medium speeds

Citace:
MICHALÍK, M., FOŘT, J. The control of switched reluctance machines at low and medium speeds. In Proceedings of the 6th international conference Elektro 2006. Žilina: EDIS-Žilina University publishers, 2006. s. 145-146. ISBN: 80-8070-544-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The control of switched reluctance machines at low and medium speeds
Rok vydání: 2006
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS-Žilina University publishers
Autoři: Michal Michalík , Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá hysterézní a delta regulací proudu spínaného reluktančního stroje. Obě metody jsou porovnány a je zde diskutována jejich použitelnosti pro bezsenzorové řízení. Simulace jsou provedeny v prostředí Matlab-Simulink. Porovnání průběhů proudu je zaměřeno na přechodovou odezvu, odchylku od žádané hodnoty pro spínání napětí v jedné polaritě.
Abstrakt EN: This paper analyzes hysteresis and delta modulation current regulators for switched reluctance machines and describes the use of these methods for sensorless control. Both methods were simulated in Matlab-Simulink. The comparative study of the performance of current is focused on a current transient response, deviation from the current reference for hard chopping mode of operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička