Přejít k obsahu


Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis

Citace:
MENTLÍK, P., JEDLIČKA, K., MINÁR, J., BARKA, I. Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis. Geografie, 2006, roč. 111, č. 1, s. 15-32. ISSN: 1212-0014
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geografická společnost
Autoři: Pavel Mentlík , Karel Jedlička , Jozef Minár , Ivan Barka
Abstrakt CZ: Článek má dva hlavní cíle, a to vypracování fyzického modelu geomorfologického informačního systému založeného na již existujícím logickém modelu a dále definování procesu geomorfologické analýzy v rámci Geomorfologického informačního systému. V článku jsou uvedeny příklady z okolí Prášilského jezera na Šumavě.
Abstrakt EN: The paper has two main aims. Firstly, to postulate a physical geodatabase model of a geomorphological information system based on the already existing logical geodatabase model. Secondly, to define processes of geomorphological analysis based on the physical geodatabase model. The concept is presented in the context of research in the surroundings of Prášilské jezero (lake) in the Šumava (Mts.).
Klíčová slova

Zpět

Patička