Přejít k obsahu


Moderní nástroje pro modelování a optimalizaci nejen ekonomických procesů

Citace:
EDL, M. Moderní nástroje pro modelování a optimalizaci nejen ekonomických procesů. In MOPP 2006. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 110-116. ISBN: 80-7043-438-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern tools for modeling and optimization not only of economic processes
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Edl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá popisem moderních metod pro modelování a optimalizaci procesů v ekonomických, přírodních, společenských vědách a mnohých dalších. Zejména se zabývá možnostmi fuzzy systémů, neuronových sítí a genetickými algorimy a případně jejich kombinacemi.
Abstrakt EN: This article is focused of description modern methods for modeling and optimization processes in economics, nature science, social science, etc. Mainly emphasis in on fuzzy sets, neuron nets and genetic algorithm and their combination.
Klíčová slova

Zpět

Patička