Přejít k obsahu


Stará Jímka lake - resources of information about Late-glacial a Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)

Citace:
BŘÍZOVÁ, E., MENTLÍK, P. Stará Jímka lake - resources of information about Late-glacial a Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic). In Program and abstracts. Prague: National Museum, 2006. s. 21-22. ISBN: 80-7036-198-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stará Jímka lake - resources of information about Late-glacial a Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prague
Název zdroje: National Museum
Autoři: Eva Břízová , Pavel Mentlík
Abstrakt CZ: V článku jsou prezentovány předběžné výsledky vrtu, který byl odebrán ve Staré jímce (okolí Prášilského jezera, Šumava). V příspěvku je uvedena stručná charakteristika odebraného vrtu spolu s popisem oblasti. Bylo zjištěno, že ve Staré jímce se v pozdním glaciálu nacházelo jezero.
Abstrakt EN: Preliminary results of pollen analysis of a borehole from the Stará Jímka area (the surroundings of Prášilské jezero lake, the Šumava Mts.) are presented. The description of the borehole as well as the characterization of the area are included in the contribution. It was discovered that a former glacial lake existed in the area in the Late Glacial.
Klíčová slova

Zpět

Patička