Přejít k obsahu


Small and medium size industrial company performance diagnostics

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M. Small and medium size industrial company performance diagnostics. In MITIP 2006. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2006. s. 119-124. ISBN: 963-86586-5-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Small and medium size industrial company performance diagnostics
Rok vydání: 2006
Místo konání: Budapest
Název zdroje: Hungarian Academy of Sciences
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková , Martina Ublová
Abstrakt CZ: Cílem systému hodnocení výkonnosti je poskytovat správným lidem správné informace o výkonnosti, a to ve správný čas. Klíč k úspěšnému měření výkonnosti je hodnotit pouze taková měřítka hodnocení výkonnosti, která budou skutečně využita. Je nutné stanovit jaké typy informací o výkonnosti jsou nutné k zlepšení funkce a řízení organizace, oddělení nebo procesů, protože není možné zlepšit to co neměříme. Cílem tohoto příspěvku je určit kritické faktory potřebné pro aplikaci účinného systému měření výkonnosti. Článek vznikl za podpory projektu FRVŠ č. 490/2006/G5.
Abstrakt EN: The goal of performance measurement system is to provide the right people with the right performance-related information at the right time. The key to successful performance measurement is to collect only those performance measures that can or will actually be used. It is necessary to determinate what types of performance-related information are actually needed to better run and manage an organization, department, or process because you can not improve what you can not measure. The aim of this contribution is to point out the critical factors needed for efficient performance measurement system application. This contribution was created in support of FRVŠ within the project Nr. 490/2006/G5.
Klíčová slova

Zpět

Patička