Přejít k obsahu


Adoption, implementation and evaluation of the lean production system in the EU - case study and beyond

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Adoption, implementation and evaluation of the lean production system in the EU - case study and beyond. In FAIM 2006. Limerick: University of Limerick, 2006. s. 1067-1073. ISBN: 1-874653-93-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Adoption, implementation and evaluation of the lean production system in the EU - case study and beyond
Rok vydání: 2006
Místo konání: Limerick
Název zdroje: University of Limerick
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Martina Ublová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: V posledních 30 letech velké množství firem adaptovalo štíhlý výrobní systém. Navzdory důkazům o značných výkyvech firemních úspěchů s metodami JIT, TQM a ostatními štíhlými strategiemi, relativně málo studií zkoumalo praktiky manažerského účetnictví jako potenciální zdroj změn. Naše případová studie zkoumá zapojení pracoviště zaměstnanců, a dva pokročilé praktiky manažerského účetnictví – využití finančních a nefinančním metod hodnocení výkonnosti – jako potenciálních determinantů účinků finanční výkonnosti štíhlých výrobních systémů. Článek vznikl za podpory projektu FRVŠ č. 490/2006/G5.
Abstrakt EN: In the last 30 years, many firms have adopted lean manufacturing strategies. Despite evidence of substantial variation in the firms’ success with JIT, TQM, and other lean strategies, relatively few studies have examined management accounting practices as a potential source of such variation. Our case study examines shop-floor employee involvement, and two advanced management accounting practices – the use of financial and non-financial manufacturing performance measures – as potential determinants of lean strategies financial performance effects. This contribution was created in support of FRVŠ within the project Nr. 490/2006/G5.
Klíčová slova

Zpět

Patička