Přejít k obsahu


Digital factory

Citace:
KOPEČEK, P., EDL, M., ULRYCH, Z. Digital factory. In MITIP 2006. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2006. s. 385-390. ISBN: 963-86586-5-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Digital factory
Rok vydání: 2006
Místo konání: Budapešť
Název zdroje: Hungarian Academy of Sciences
Autoři: Pavel Kopeček , Milan Edl , Zdeněk Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje nové softwarové nástroje a metody použité pro zkrácení doby projektu a snížení nákladů technické přípravy výroby. Využívání těchto nástrojů a vývoj nových metod jsou nyní jedním z hlavních výzkumných témat Katedry průmyslového inženýrství a managementu ZČU. V příspěvku jsou definovány pojmy digitální továrny. Dále jsou vymezeny výzkumné oblasti – projekt a rozmístění výrobních zařízení a využití digitální továrny pro školení studentů a manažerů. V závěru je představen jeden silný softwarový nástroj pro řešení úloh digitální továrny – Delmia.
Abstrakt EN: This paper describes new tools and methods used for shortening the planning process and lowering costs for the preparation of production. using these tools and developing new method are now one of the main research topics in the Department of Industrial engineering and Management of the University of West bohemia. The concept of the digital factory is defined. The research areas are further outlined - planning and layout of the production and using digital factory for training of students and managers. The last section presents one powerful software tool to solve the tasks of the Digital factory - DELMIA.
Klíčová slova

Zpět

Patička